การที่เราสามารถเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขการรับมอบสินค้าได้อย่างถูกต้องนั้น จะทำให้การนำเข้าสินค้าต่างๆ หรือว่าส่งออกต่างๆ Incoterms 2020 นั้นจะเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาระหว่างการขนส่ง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในภายหลัง ซึ่งมีอยู่ 4 Term หลักๆ

EXW – (Exworks) : Term นี้ผู้ขายจะรับผิดชอบสินค้า ว่าสินค้านั้นมีแตกหักตรงไหนรึเปล่า สินค้าของผู้ขาย ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงตกอยู่กับผู้ซื้อทั้งหมด ตั้งแต่ ค่าใช้จ่ายในการผ่านด่านศุลกากรขาออก กระทั่งค่าใช้จ่ายในการขนของขึ้นรถที่มารับ ณ คลังสินค้าของผู้ขาย ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น เช่นให้ผู้ขายส่งของขึ้นรถที่ผู้ซื้อจัดมาให้ด้วย

CIF – (Cost Insurance and Freight) : Term นี้ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งสินค้า เช่น ค่าขนส่ง และค่าประกัน ระหว่างทางไปที่เรือจนถึงบนเรือ ถ้าเกิดมีการเสียหายบนเรือผู้ขายต้องรับผิดชอบ แต่หน้าที่ของผู้ขายจะหมดลงเมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทาง

FOB – (Free On) : Term นี้เป็น Term ที่มีความนิยมมากที่สุด ในการนำเข้าสินค้าหรือว่าส่งออก เงื่อนไขของการส่งมอบนี้ การที่ผู้ซื้อสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง เมื่อนำสินค้าขึ้นเรือแล้วถือว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้านั้นแล้ว หากมีความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากนั้น ภาระนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที โดยผู้ขายนั้นไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหลังจากที่สินค้าถูกนำส่งลงเรือต้นทางกระทั่งถึงปลายทาง

DDP- (Delivered Duty Paid) : Term นี้เป็น Term ที่ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ผู้ซื้อระบุในราชอาณาจักรโดยผู้ขายรับภาระความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขนส่งของไปยังสถานที่ปลายทาง ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาออกและพิธีการขาเข้า รวมทั้งชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าวจนถึงสถานที่ปลายทาง ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ เอาง่ายๆตรงข้ามกับ Exworks ครับ

พออ่านมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าแต่ละ Term นั้นมีความแตกต่างกันไป การที่เราเข้าใจ Term นั้นจะช่วยให้ทุกคนตั้งแต่ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า ได้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจนำเข้าสินค้าต่างๆ

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

033-005974

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#export