สวัสดีครับเพื่อนๆ พวกเราจะมาแชร์ ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกในยุคที่ดิจิทัล ในยุคที่มีเครื่องมือสื่อสารผ่านโลก online มากขึ้น ลองมาดูกันครับว่าจะมีแนวทางเริ่มต้นได้อย่างไร

เริ่มต้นธุรกิจส่งออกในยุคดิจิทัลต้องเตรียมตัวอย่างไร?

1. หากลุ่มเป้าหมาย ต้องดูว่าสินค้าที่จะส่งออกเหมาะกับกลุ่มไหน โดยดูจากพฤติกรรมการซื้อของคนในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง และนำไปจัดหา ตลอดจนพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ หรือแก้ pain point ของผู้บริโภคได้ โดยตลาดเป้าหมายสำหรับส่งออกมี 2 ตลาดหลักๆ ได้แก่

Big Market

•ข้อดี ปริมาณการขายต่อครั้งสูง มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด มีระบบขนส่งที่ดีและทันสมัย

•ข้อเสีย แข่งขันเรื่องราคาสูง คู่แข่งเยอะ มีโอกาสย้ายฐานการผลิตสูงถ้ามีต้นทุนที่ต่ำกว่า รวมถึงต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียนตลอดเวลา

การทำธุรกิจกับตลาดใหญ่ ไม่ควรแข่งกันที่ราคา เพราะจะเสียเปรียบ แต่ควรเน้นไปที่การเป็นคู่ค้าที่รับฟังปัญหา และพร้อมช่วยเหลือ เพื่อสร้างสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว

Small Market

•ข้อดี ขั้นตอนเจรจาง่ายกว่า มีการแข่งขันน้อยราย ไม่กดดันเรื่องราคา ทำให้มีโอกาสได้กำไรสูงกว่า และสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด โอกาสย้ายฐานการผลิตต่ำ

•ข้อเสีย ยอดการส่งต่อครั้งมีจำนวนน้อย เข้าถึงวัฒนธรรม หรือความต้องการของตลาดยากกว่า

บางประเทศแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่อาจจะมีศักยภาพในการสร้างยอดขายให้ธุรกิจได้ทุกปี

2. หาจุดเด่นสินค้า สื่อสารจุดเด่นผ่านช่องทางที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น คลิปวิดีโอ รีวิว เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย สื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นต้น

3. สำรวจคู่แข่ง ศึกษารายละเอียดสินค้า ฟังก์ชัน ราคา การทำการตลาด เทียบกับคู่แข่ง แล้วนำมาพัฒนาให้แตกต่าง หรือเหนือกว่า

4. เจรจาต่อรอง เป็นได้ทั้งการต่อรองโดยตรงหรือผ่านนายหน้า ซึ่งควรมีความยืดหยุ่นเรื่องราคา และจำนวนการสั่งซื้อ รวมถึงพัฒนาหรือหาช่องทางระบบขนส่งในแต่ละพื้นที่ เพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

5. คำนวณต้นทุน ประเมินกำลังการผลิต รู้โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ ศึกษาวิธีทำให้ต้นทุนรวมต่ำลง เช่น นโยบายเรื่องภาษี หรือการสนับสนุนจากรัฐ หากการผลิตสินค้าเองมีต้นทุนสูง ควรมองหาช่องทางใหม่ๆ ไม่ยึดติดกรอบเดิมๆ

6. ศึกษาการทำตลาดออนไลน์ ปัจจุบันมากกว่าครึ่งของประชากรโลก ซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ทั้งในกลุ่มอาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้ามือสอง จึงต้องปรับตัวให้ไว และทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างยอดขายใหม่ๆ เข้ามา รวมถึงต้องรู้จักการคัดสรรพนักงานที่เข้าใจพฤติกรรมคนออนไลน์

กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel: 033-005974

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand