อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

Freight Forwarder เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากชิปปิ้ง (ตัวแทนออกของ) ซึ่งเดิมที ชิปปิ้งจะทำหน้าที่ หลักในการจัดการทุกขั้นตอน ในการส่งออกสินค้าไปนอกประเทศหรือเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าในการเดินพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนติดต่อบริษัทสายเดินเรือ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ตามกฎหมาย

ภายหลังจากที่ระบบคอนเทนเนอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการขนส่งทางทะเลให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงเกิดเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Freight Forwarder หรือตัวแทนการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษามากกว่า รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้ประกอบการ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากต่างๆ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง แต่มอบหน้าที่ให้ Freight Forwarder จัดการแทนทุกขั้นตอน

1.Custom Broker เป็นผู้รับมอบอำนาจ จากผู้นำเข้า-ส่งออก เพื่อปฎิบัติพิธีการศุลกากร

2.Forwarding Business ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศของผู้นำเข้าส่งออก

3.Transportation Provider ผู้ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถ

4.Packing บริการรับจัดการบรรจุภัณท์สินค้า

5.Warehouse ให้บริการคลังเก็บสินค้า อาจจะป็นผู้ดำเนินการเองหรือร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคลังสินค้าไว้บริการ

6.Labour ให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

7.Multimodal Transport ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

8.Logistics Service ให้บริการในการบริหารโลจีสติกส์หรือการกระจายสินค้า

9.Business Consultant ให้บริการด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก

นอกจากนี้ Freight Forwarder ยังเป็นผู้จัดการเรื่องการขนส่งให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการจะต้องมีเครือข่ายที่กว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#export