อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ในอนาคตอาจจำเป็นต้องขอเอกสาร Form E เพื่อใช้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน

1.หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ เป็นสีขาว แทนสีเทา โดยมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลอยู่ด้านหน้า และรายละเอียดข้อมูลอยู่ด้านหลัง จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2.หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ ยกเลิกการจำกัดจำนวนรายการสินค้า จากเดิมที่จำกัดไว้ไม่เกิน 20 รายการต่อฉบับ เป็นแสดงรายการเกิน 20 รายการได้

3.การระบุ FOB ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าผ่านคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) เท่านั้น จากเดิมที่กำหนดให้ระบุทุกกรณี

4.ปัจจุบันมีการยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้ ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90 หรือราว 8,000 กว่ารายการสินค้า

5.Form E มีอายุ 1 ปีเท่านั้น นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

6.ข้อมูลที่ระบุในเอกสารหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จะต้องกรอกถูกต้อง และตรงกับเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการนำเข้าและส่งออก หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด อาจทำให้ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้

7.หน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ส่วนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อพิจารณาการให้สิทธิพิเศษหรือการลดภาษีศุลกากรนำเข้า คือ กรมศุลกากรและกระทรวงการคลัง

8.ประเทศที่เป็นสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มีทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบรูไน

10.ปัจจุบัน สามารถให้บริษัทชิปปิ้งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ Form E แทนผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าได้ โดยที่ผู้นำเข้าไม่ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#export