สำหรับการขนส่งสินค้าออกไปนอกประเทศหลักสากลที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขนส่งต้องรู้คือการรมยาหรือรมควันวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้หรือที่เรียกว่า Fumigation ซึ่งการรมควันก็เพื่อกำจัดศัตรูพืชกำจัดแมลงและเชื้อโรคที่อยู่กับวัสดุบรรจุหีบห่อที่เป็นไม้ เช่น พาเลทไม้ ไม้แปรรูป เป็นต้น ตามมาตรฐาน IPPC และจะต้องมี Certificate กำกับ

หากไม่มีตรา IPPC รับรองสินค้าอาจจะต้องถูกตีกลับและส่งคืนประเทศต้นทางอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลาและเกิดปัญหากับลูกค้าปลายทางได้ และการ Fumigation ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISPM 15 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของแมลงและเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หลังจากเสร็จขั้นตอนในการFumigate แล้วผู้ส่งออกจะได้รับใบเซอร์ฯ เพื่อยืนยันว่าหีบห่อไม่ได้ผ่านการ Fumigate เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญในการส่งออกสินค้าด้วย

-ทำไมถึงต้องใช้บริการรมควัน?

เพราะวัสดุที่เป็นไม้สามารถดึงดูดแมลงต่าง ๆ ได้และยังเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงได้ การขนส่งไม้ที่มีแมลงเหล่านั้นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงอาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดที่เกิดจากแมลง ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของคน, สัตว์ และพืช รวมทั้งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศของประเทศนั้น ๆ ด้วย คณะทำงานภายใต้อนุสัญญา สำหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures) จึงได้จัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศขึ้น นั้นคือ International Plant Protection Convention (IPPC) หรือ อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ และประเทศไทยได้ร่วมภาคีอนุสัญญา IPPC นี้ด้วย ดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช และเป็นมาตรฐานสากล จึงกำหนดให้ต้องได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการส่งออก ด้วยการรมยา (Fumigation)

-แล้วต้องทำอย่างไร

ผู้ส่งออกสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ Fumigation ที่ขึ้นทะเบียนไว้และได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว และเมื่อได้รับการฟูมิเกทแล้วทางผู้ให้บริการจะประทับตราที่บรรจุภัณฑ์ไม้ เป็นเครื่องหมาย IPPC และจะออกใบรับรองการฟูมิเกทให้ด้วย (Fumigate Certificate)

อย่างไรก็ตามการรมควันสินค้าจะไม่เป็นอันตรายต่อสินค้าหรือวัสดุ จะมีผลกับแมลงเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ มีทักษะ ประสบการณ์ และรู้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค แมลง และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งและป้องกันแมลงที่จะมาเกาะสินค้าหรือวัสดุและทำให้สินค้าเสียหายได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการส่งออกนำเข้า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการส่งออกไม่ควรที่จะลืมขั้นตอนนี้อย่างเด็ดขาด ในประเทศไทยก็มีบริษัทที่ให้บริการ Fumigation อย่างแพร่หลาย หากผู้ที่ทำธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์สนใจสามารถหาข้อมูลและโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทที่ให้บริการได้เลย

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

📞 033-005974

Line : @gfreight

📧Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand🇹🇭

#import#export