อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

National Single Window (NSW) คือ “ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว” สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์

ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

เป้าหมายของการพัฒนาระบบ NSW

• อำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

• ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ

• ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ปัจจุบันมี 37 หน่วยงาน ที่เปิดให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW แล้ว โดยแบ่งเป็นประเภทข้อมูลดังนี้

มี 32 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW สำหรับใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

•กรมศุลกากร

•กรมโรงงานอุตสาหกรรม

•กรมทรัพยากรธรณี

•กรมควบคุมโรค

•กรมป่าไม้

•สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

•กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

•กสทช.

•กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

•กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

•กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

•กรมการขนส่งทางบก

•กรมการอุตสาหกรรมทหาร

•การยางแห่งประเทศไทย

•การท่าเรือแห่งประเทศไทย

•การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

•สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

•สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

•กรมการค้าภายใน

•กรมสรรพสามิต

•สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

•สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

•สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

•กรมธุรกิจพลังงาน

•กรมศิลปากร

•กรมประมง

•กรมวิชาการเกษตร

•กรมการปกครอง

•กรมการค้าต่างประเทศ

•กรมปศุสัตว์

•หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มี 4 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลตารางการบิน (Flight Schedule), บัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest) ประกอบด้วย

•กรมเจ้าท่า

•บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

•สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

•บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

มี 1 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดยตรง ได้แก่

•สำนักงานประกันสังคม

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974 , 063-2168555

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter