อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "FREIGHT Co..LTD. HS Code ระบบจำแนกประเภทและชนิดของสินค้า 2 4 6 x X x 10 11 x / หน่วย ตอน ประเภท ประเภทย่อย พิกัดสินค้า รหัสสถิติ แต่ละประเทศกำหนด Tel: 063-2168555 LINE @gfreight"

HS CODE (Harmonized System Code) คือ พิกัดศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ที่ใช้สำหรับจำแนกประเภทของสินค้า ตัวเลข HS Code จะใช้เพื่อแทนความหมายของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งจะมีการใช้ HS Code ในการตรวจสอบเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศในพิธีศุลกากรของประเทศต่างๆ HS Code ได้รับการยอมรับและใช้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลกเป็นระบบสากลทางการค้า

เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลายและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน บางประเทศอาจจะเรียกสินค้านั้นด้วยชื่อหนึ่ง ส่วนในบางประเทศอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่ง เพื่อกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในระดับสากลจึงใช้ HS Code เพื่อจำแนกประเภทและชนิดสินค้านั้นๆ ซึ่งเป็นการระบุสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ที่ได้รับการยอมรับโดยสากล โดย HS Code สามารถจำแนกประเภทสิ่งของต่างๆ ได้ออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน และกว่า 5,000 ประเภทพิกัด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ กรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบ HS Code ในแต่ละประเภท เช็คเลข HS Code ของกรมศุลกากร

แล้ว HS Code ดูอย่างไร?

วิธีการดูตัวเลข HS Code จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยจะเป็นการกำหนดตัวเลขรวมทั้งหมด 11 หลัก

•6 หลัก แรกจะเป็นเลขที่กำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) ระบบการจำแนกชนิดสินค้าได้รับการยอมรับจากประเทศภาคีสมาชิกของ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อนำไปใช้เป็นสากลในทางการค้า

•2 หลักถัดมาจะเป็นการแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน (CEPT Code)

•เลข 3 หลักสุดท้ายนั้นจะเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น 6403.12.00 (รองเท้าสกี) 6209.20.30 (เชิ้ต เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน)

แล้ว Harmonized System Code สำคัญอย่างไร?

ตอนนี้เราได้รู้จักตัวเลข HS Code กันไปแล้ว รู้วิธีดูตัวเลขและความหมายของตัวเลขแต่ละหลัก

คราวนี้เรามาดูกันว่ามันมีความสำคัญต่อการนำเข้าและส่งออกอย่างไรบ้าง

1.HS Code ใช้ในการกำหนดอัตราภาษีทั้งขาเข้าและขาออก แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่การส่งออกจะไม่ค่อยเสียภาษี ส่วนมากจะเสียภาษีเมื่อนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่า ซึ่งจะใช้ HS Code ในการจำแนกประเภทของสินค้าเพื่อระบุอัตราภาษี

2.หากกำหนด HS CODE ได้ตรงและถูกต้องแล้ว นอกจากจะทำให้เรารู้ประเภทหรือหมวดหมู่ของสินค้าเพื่อใช้ในการคำนวณค่าการจัดเก็บภาษีแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เพื่อขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดหย่อนภาษี FTA ระหว่างประเทศได้ด้วย

3.ทำให้เราสามารถคำนวณค่าภาษีได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้คำนวณภาษีเข้ากับต้นทุนเพื่อป้องกันการขาดทุนในการซื้อขายของไปยังต่างประเทศนั่นเอง HS Code จึงสำคัญกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างมาก แต่ละประเทศก็จะมีขั้นต่ำในการเสียภาษีนำเข้าที่ไม่เหมือนกันอีกด้ว

สรุปแล้ว การมีพิกัดศุลกากรในการเช็คประเภทสินค้าที่เป็นสากลนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะทำให้เข้าใจตรงกันในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีการนำเข้าสินค้าได้อีกด้วย

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974, 063-2168555

Line : @gfreight

https://lin.ee/8UIKaU6

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter