อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "GOOD FREIGHT ANSPORTS LTD. 6 เรื่องน่ารู้ Form D ลดภาษีใน AEC Tel:063-2168555 Tel: 063-2168555 @'freg LINE @gfreight"

การเปิด AEC เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดจาก 60 ล้านคนไปเป็น 600 ล้านคนได้ แต่มีผู้ประกอบการถึง 85% ที่ยังไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์จากกรอบการเปิดการค้าเสรี ซึ่ง Form D ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการค้าได้

1. Form D คืออะไร หนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากร โดยมาจากคำว่า Common Effective Preferential Tariff (CEPT) หมายถึง อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากร 0% แก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)

2. มีประโยชน์อย่างไร เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันว่าสินค้าของผู้ประกอบการมีแหล่งกำเนิดสินค้า หมายถึง ผลิตมาจากวัตถุดิบภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด เพื่อขอรับการลดภาษี ณ ศุลกากรปลายทาง

3. สินค้าแบบไหนที่ได้รับสิทธิ สินค้าที่ส่งออกจะต้องอยู่ในบัญชีรายการสินค้าลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้นำเข้า และสินค้าที่ส่งออกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด และหลักเกณฑ์การขนส่งโดยตรง

4. ขอได้ที่ไหน ผู้ประกอบการไทยสามารถไปขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form D ได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5. ต้องเตรียมตัวอย่างไร

•เตรียมใบกำกับสินค้า ต้นฉบับ หรือสำเนา

•ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading – B/L) หรือใบรับขนส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) หรือเอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่นๆ ต้นฉบับ หรือสำเนา

•หนังสือรับรองอัตราส่วนต้นทุนการผลิตสินค้าทั่วไป หรือสำเนา

•หนังสือรับรองรายละเอียดขั้นตอนการผลิตสินค้า

6. ใช้สิทธิได้เมื่อไร ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิลดภาษีภายใต้กรอบ AEC ได้เลย แต่สินค้าจะต้องผ่านกฎเกณฑ์ว่าเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากอาเซียนเท่านั้น

ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียด Form D เพิ่มเติมได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โทร 02-5474830, 02-5474838

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974, 063-2168555

Line : @gfreight

https://lin.ee/8UIKaU6

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter