การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของกรมศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้าจะจัดกลุ่มใบขนสินค้าเป็น 2 กลุ่ม

คือให้เปิดตรวจ (RED LINE) กับยกเว้นการตรวจ (GREEN LINE)

เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วผู้ประกอบการสามารถติดต่อรับสินค้าได้ ณ ท่าเทียบเรือหรือโรงพักสินค้า

RED LINE ติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือเพื่อเตรียมสินค้าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบสินค้า

GREEN LINE ติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือเพื่อรับสินค้า

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974, 063-2168555

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter