บริการ Customs Clearance ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกสินค้า

•บริการออกของทั้งทางเรือและทางอากาศ ทั้งแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL

•บริการขอใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย. ,สมอ.,กรมป่าไม้,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง และทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้รับรองการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

•ตรวจสอบพิกัดสินค้าก่อนนำเข้าสินค้า เพื่อความเหมาะสมที่สุดโดยเช็คพิกัดที่สำนักพิกัดกรมศุลกากร

•มีระบบ E-Customs เชื่อมต่อกับกรมศุลกากรในการดำเนินการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

•การบริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรทางด้านศุลกากร การขอเงินชดเชยอากร การขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ

•การตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขเกี่ยวกับเอกสาร Form สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี

•การบริการการจัดทำ Form Certificate of Origin (Form A, Form D, Form E, Form JTEPA, Form AKฯลฯ) และการรับรอง C/O ที่สถานทูต

•ชำระภาษีทาง Electronic (E-payment)

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974, 063-2168555

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter