อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "GOOD FREIGHT TRANSPORTS Co..LTD. 5 ท่าเรือสำคัญที่ควบคุม โดยการท่าเรือ ยการท่าเรือแห่งประเทศไทย CMACG Tel: 063-2168555 @gfreight LINE"

ปัจจุบันนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือ Port Authority of Thailand (PAT) บริหารจัดการท่าเรือ ในประเทศไทยมีทั้งหมดหลักๆ 5 แห่ง ซึ่งได้ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ ท่าเรือแหลมฉบัง และ ท่าเรือระนอง

ซึ่งท่าเรือแต่ละแห่งที่ได้กล่าวมา ล้วนปฏิบัติการด้วยประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป และมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าไปได้ พร้อมกับยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยในตลาดการค้าโลก

Bangkok Port

ท่าเรือกรุงเทพนั้น เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ใจกลางของกรุงเทพ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ เขตคลองเตย ในกรุงเทพ เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าต่างๆ และเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 10 ล้านคน พร้อมกับทั้งรองรับสินค้ามูลค่าสูงและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภค

รองรับการเชื่อมต่อ การขนส่งสินค้า จากทางแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และปลายทางทั่วประเทศผ่านการขนส่งหลายรูปแบบทั้งทางถนน ทางรางรถไฟ และทางน้ำ ถูกเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ไทยและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยบริการขนส่งตรง (Direct Call) พร้อมบริการตู้สินค้าครบวงจร รองรับเรือสินค้า และ เรือขนส่งชายฝั่งด้วยมาตราฐานบริการระดับสากล

พื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพนั้น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 934 ไร่ มีความยาวหน้าท่ารวม 3,100 เมตร ระดับความลึกหน้าท่าเรือนั้น 8.2 เมตร สามารถให้บริการเรือสินค้าขนาดสูงสุด 12,000 เดตเวทตัน และได้มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าโดยเฉลี่ย 1.5 ล้านทีอียู ต่อปี

ท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่วางตู้สินค้าขาเข้า 147,600 ตารางเมตร คลังสินค้าขาเข้า 15 คลัง และคลังสินค้าขาออก 2 คลัง พร้อมให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว สถานีขนส่งตู้สินค้า

Laem Chabang Port

ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำลึกหลักของประเทศไทย และ ท่าเรือประตูการค้าระดับโลก โดยท่าเรือแหลมฉบังนี้ เป็นท่าเรือประเภท Gateway Port อันดับที่ 3 ของโลก ยังไม่ได้นับรวมท่าเรือทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เป็นรองจากท่าเรือ Los Angeles และ ท่าเรือ Long Beach อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อซัพพลายเชน สินค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในฝั่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

ท่าเรือแหลมฉบังนี้ ได้ถูกปฏิบัติการท่าเทียบเรือ โดยผู้ประกอบการท่าเทียบเรือระดับโลก (Global Terminal Operators : GTOs) สามารถที่จะรองรับเรือขนส่งสินค้าต่างๆได้หลากหลายประเภท ซึ่งรวมไปถึงเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) พร้อมขีดความสามารถในการกระจายสินค้าเข้าสู่เมืองกรุงเทพมหานคร และปลายทางทั่วทั้งประเทศ และผ่านการขนส่งอีกหลายรูปแบบ เช่น ทางถนน ทางราง และ ทางน้ำ รวมทั้งให้บริการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการโลจิสติกส์และธุรกิจอื่นๆอีกด้วย

พื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบังนี้ มีพื้นที่ท่าเรือทั้งหมด 6,341 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยไป

-ท่าเทียบเรือสินค้า 11 ท่า

-ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์อีก 4 ท่า

-ท่าเทียบเรือ Ro/Ro 1 ท่า

-ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือ Ro/Ro 1 ท่า

-ท่าเทียบเรือสินค้าสินค้าทั่วไปประเภทเทกอง 1 ท่า

-ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ง 1 ท่า

-อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 1 ท่า

พร้อมทั้งมีศูนย์การขนส่งสินค้าทางราง เพื่อที่จะเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าภายในประเทศได้อย่างครบวงจรและครอบคลุม

Chiang Sean Commercial Port

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนนี้ เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับทางประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ ประเทศจีนตอนใต้ สหภาพเมียนมาร์ และ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนนี้มีความพร้อมในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และด้วยศักยภาพในการรองรับเรือสินค้าทั่วไป และ เรือน้ำมันเชื้อเพลง และยังมีความสะดวกในการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่าเรือพาณิชย์นี้มีสินค้าส่งออกหลักเป็นเนื้อสัตว์แช่แข็ง ซึ่งมีประมาณสินค้าผ่านท่าเฉลี่ยว 40,000 – 50,000 ตันต่อปี พร้อมกับน้ำตาลทรายที่มีประมาณการส่งออก 30,000 – 40,000 ตันต่อปี

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนมีท่าเทียบเรือทางลาดสำหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป ความยาว 300 เมตร จำนวน 2 ท่า

-ท่าเทียบเรือแนวดิ่งสำหรับขนถ่ายสินค้า ขนาดใหญ่และตู้สินค้า ความยาว 200 เมตร จำนวน 1 ท่า

-ท่าเทียบเรือขนถ่าย น้ำมันเชื้อเพลงความยาว – 130 เมตร จำนวน 1 ท่า

-ลานตู้สินค้าขนาด 15,600 ตารางเมตร

-ลานจอดรถบรรทุก 100 คัน

-พื้นที่สำหรับกิจกรรมขนถ่ายน้ำมัน 12,500 ตารางเมตร

-พื้นที่วางสินค้าทั่วไป ขนาด 9000 ตารางเมตร จำนวน 2 จุด และ โรงพักสินค้าขนาด 900 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง

-ปลั๊กสำหรับตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ 70 ปลั๊ก พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อำนวจความสะดวกสำหรับการขนถ่ายในเวลากลางคืน

Chiang Klong Port

ท่าเรือเชียงของเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าในลุ่มแม่น้ำโขง บริเวณชายแดนไทยกับแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงพระบาง สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็ก และแพขนานยนต์ มีท่าเทียบเรือความยาว 180 เมตร กว้าง 24 เมตร สามารถรองรับเรือสินค้าทั่วไปขนาด 80 – 150 ตัน และสามารถรองรับรถบรรทุกในลานจอด 20 – 25 คัน อีกทั่งยังติดตั้งปลั๊กไว้สำหรับตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ 10 ปลั๊ก

ซึ่งท่าเรือเชียงของนี้ มีความพร้อมให้บริการท่าเทียบเรือ ความสะดวกต่างๆในการขนส่งสินค้า บริการชำระค่าบริการพิธีการศุลกากร และ บริการตรวจคนเข้าเมือง

Ranong Port

ท่าเรือระนองนี้ เป็นประตูการค้าที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าฝั่งทะเลแถบอันดามัน ได้เชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าในกลุ่มประเทศ BIMSTEC เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และ แอฟริกา โดยท่าเรือระนองนี้มีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และรองรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท ด้วยท่าเทียบเรือตู้สินค้าและท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ รวมทั้งเป็นฐานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการสำรวจและขุดเจาะ ก๊าซธรรมชาติและน่ำมันในบริเวณอ่าวเมาะตะมะ

ท่าเรือระนองนี้มาพร้อมกับท่าเทียบเรือตู้สินค้าที่มีความกว้าง 30 เมตร ยาว 150 เมตร สามารถที่จะให้บริการเรือสินค้าขนาดได้สูงสุด 12,000 เดตเวทตัน มีโรงพักสินค้า ขนาด 1,500 ตารางเมตร ลานวางสินค้าทั่วไปขนาด 7,200 ตารางเมตรและลานวางตู้สินค้าขนาด 11,000 ตารางเมตร

ท่าเรือรองได้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ด้วยบริการตู้สินค้าที่ครบวงจร ตั้งแต่โรงพักสินค้า บริการชำระพิธีการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง รวมไปถึงการให้บริการให้เช่าพื้นที่ประกอบการ

ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และสำคัญต่อผู้ที่ได้ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของท่าเรือทั้ง 5 แห่ง และการให้บริการของแต่ละท่าเรือ ทางเราหวังว่า คุณจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ไปใช้ในการดำเนินกิจการหรืออาชีพของคุณเป็นอย่างมาก

ที่มา: www.logistics-manager.com

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974, 063-2168555

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter