วันนี้ พวกเรา Good freight Thailand มีสาระดีๆมามอบให้เพื่อนๆอีกแล้วกับ เรื่องที่ควรรู้ก่อนการส่งออกสินไปต่างประเทศ

1. สินค้า ก่อนอื่นผู้ประกอบการส่งออก (Shipper) ต้องแน่ใจว่าสิค้าที่ต้องการส่งออกไปขายยังต่างประเทศนั้นสามารถนำออกไปได้โดยไม่ผิดกฎหมาย หากสินค้าชนิดนั้นมีเงื่อนไขในการส่งออก เช่น สินค้าขนิดนั้นจะต้องได้รับอนุญาตในการส่งออกก่อน ผู้ประกอบการส่งออกจะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดนั้นเพื่อขออนุญาตและออกเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าชนิดนั้นได้

2. ลูกค้าหรือผู้รับปลายทาง (consignee) เมื่อมีสินค้าแล้ว แน่นอนว่าผู้ประกอบการส่งออกจะต้องรู้ว่าสินค้านั้นจะถูกส่งไปขายให้กับใคร อยู่ที่

ประเทศไหน ในกรณีที่ยังไม่มีคู่ค้าที่ต่างประเทศ ผู้ประกอบการส่งออกควรหาแหล่งข้อมูลว่าสินค้าที่ต้องการส่งออกนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดกลุ่มไหน ประเทศไหนมีอัตราการนำเข้าสินค้าขนิดนั้นสูงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลนี้สามารถดูได้จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางการค้า หลายครั้งที่ผู้ประกอบการส่งออกต้องเจอปัญหาการต่อรองราคาและจำเป็นต้องลดราคาสินค้าให้กับลูกค้า

เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ หากผู้ส่งออกทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางการค้าแล้วนั้น ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาด้านราคาลงไปได้ ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้า คือ สิทธิของสินค้าส่งออกของไทยภายใต้ระบบ GSP, GSTP, CEPT ซึ่งจะได้ลดภาษีศุลกากรขาเข้าใน 85 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าของไทยได้ในราคาที่ถูกลง ทำให้สินค้าของไทยสามารถแข่งข้นได้ในตลาดโลก

4.ขั้นตอนการส่งออก หลังจากผู้ประกอบการส่งออกได้ทำการตกลงซื้อขายสินค้ากับลูกค้าที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือ การติดต่อหา

ช่องทางการส่งสินค้าว่าจะจัดส่งทางรถ ทางเรือ หรือทางเครื่องน โดยสามารถติดต่อผ่าน ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) เพื่อปรึกษาหาแนวทางและจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการดำเนินพิธีการศุลกากร รวมถึงทำการจองระวางขนส่งสินค้ากับสายเรือหรือสายการบินทีเดินทางไปยังท่าปลายทางที่ลูกค้าต้องการส่งสินค้าไป ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั้น ทางผู้ประกอบการส่งออกจะทำการตกลงกับลูกค้าปลายทางว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยจะทำข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterm) กับลุกค้าปลายทางตั้งแต่ขั้นตอนตกลงจะซื้อจะขาย ในส่วนของค่าระางขนส่งสินค้า ผู้ประกอบส่งออกสามารถสอบถามได้ผ่านทาง ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ที่ผู้ประกอบการส่งออกเลือกใช้บริการ

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาโดยละเอียดทุกขั้นตอน

บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้ชำนาญการศุลกากร

ส่งของทางเครื่องบิน , ทางเรือ, ทางรถ งานผ่านแดน

นำเข้าสินค้า เครื่องจักร สินค้าขนาดใหญ่

บริการขอใบอนุญาตสินค้าหลากหลายประเภทในการนำเข้า-ส่งออก

มอก , สมอ. , A.T.A. Carnet ,FormD , FormE

ลงทะเบียนกรมศุลกากร

รับเคลียร์สินค้าผ่านหน่วยงาน อย. , เกษตร ,ประมง

ให้บริการทั้งลูกค้าทั่วไป เเละเจ้าของธุรกิจ

Line: @gfreight

Tel: 063-2168555

Email: [email protected]

#นําเข้า#ส่งออก#logistics#import#freight