คอร์สเรียนนำเข้าส่งออก คอร์สออนไลน์

คอร์สที่จะให้ให้คุณเป็นผู้นำเข้า ส่งออก ตัวจริง จับเงินล้านด้วยการนำเข้าส่งออก 8 บทเรียน มากกว่า 30 เทคนิค เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในกลุ่มปิด คอร์สจะช่วยให้คุณ : เข้าใจหลักการและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกแบบถูกต้อง ไม่โดนเอาเปรียบ...

การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของกรมศุลกากร

การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของกรมศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้าจะจัดกลุ่มใบขนสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือให้เปิดตรวจ (RED LINE) กับยกเว้นการตรวจ (GREEN LINE) เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วผู้ประกอบการสามารถติดต่อรับสินค้าได้ ณ ท่าเทียบเรือหรือโรงพักสินค้า RED LINE...

บริการ Customs Clearance ศุลกากร

บริการ Customs Clearance ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกสินค้า •บริการออกของทั้งทางเรือและทางอากาศ ทั้งแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL •บริการขอใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย. ,สมอ.,กรมป่าไม้,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง...

บริการปรึกษาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

•บริการปรึกษาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ •บริการยื่นขอจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ •บริการยื่นขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ •บริการการนำเข้าในแต่ละครั้ง ให้ยื่นขอ License per Invoice (LPI) •บริการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้ากับกรมศุลกากร •บริการตรวจปล่อยสินค้า...

5 ท่าเรือสำคัญที่ควบคุมโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือ Port Authority of Thailand (PAT) บริหารจัดการท่าเรือ ในประเทศไทยมีทั้งหมดหลักๆ 5 แห่ง ซึ่งได้ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ ท่าเรือแหลมฉบัง และ ท่าเรือระนอง...

บริการนำเข้าสินค้าเหล็กแบบครบวงจร

บริการนำเข้าสินค้าเหล็กแบบครบวงจร ตั้งแต่ดำเนินการจัดหาในเรื่องการขนส่งสินค้า การจัดทำเอกสารที่ใช้ในพิธีการนำเข้า ทางศุลกากร ตลอดจนเอกสารใบอนุญาตการนำเข้าต่าง ๆ จนถึงมือลูกค้า Our Service: -ใบอนุญาต สมอ. -พิธีการศุลกากรนำเข้า -ขนส่งอย่างปลอดภัย -Anti-dumping...